Kwaliteit

Persoonlijke verloskundige zorg in de Zaanstreek

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat op nummer 1 bij Verloskundigenpraktijk Katleen Fissers. Ik werk er voortdurend aan om mijn cliënten de best mogelijke zorg te geven. Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Om mijn cliënten alle tijd en aandacht te kunnen geven, neem ik een maximaal aantal cliënten per maand aan. In uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, dubbelstaan, bijscholing, kan ik rekenen op collega’s in de buurt met dezelfde visie en werkwijze.

BIG-registratie (Beroepen Individuele Gezondheidszorg)

BIG-Register

Ik ben ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze inschrijving biedt duidelijkheid over de bevoegdheid om het beroep verloskundige uit te oefenen en de beroepstitel te voeren. Mijn BIG-nummer is 29055705403.

KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)

KNOV

Ik ben lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), dit is de beroepsorganisatie voor verloskundigen. Via deze organisatie zijn ook de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement van de praktijk geregeld.

KNOV keur verloskundige

Kwaliteitsregister

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit register waarborgt de kwaliteit van verloskundigen door het verplicht stellen van een minimum aan deskundigheidsbevorderende activiteiten (bij- en nascholingen, vaardigheidstrainingen en methodisch intercollegiaal overleg). Ik werk volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Kwaliteit van zorg

Samenwerking

Om de kwaliteit van zorg en de samenwerking te bevorderen, neem ik tevens aan diverse overlegstructuren met collega-verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg: VSV Zaanstreek-Waterland en Kring Zaanstreek-Waterland.

Echoscopie | 12 weken echo zwangerschap

Geen echoscopiste

Echoscopie is een specialisme waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Daarom besteed ik het maken van echo’s uit aan ervaren echoscopistes. Ik werk onder andere graag samen met Echopraktijk WAZ.

Onderzoek draagt bij aan kwalitatieve zorg door verloskundige Katleen Fissers

Wetenschappelijk onderzoek

Ter afronding van de master Zorgmanagement heb ik onderzoek gedaan de acceptatie van de zelfafnametest (alternatief voor het uitstrijkje) bij Nederlands vrouwen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. In draag daarnaast ook bij aan een onderzoek naar de rol van aanstaande vaders bij een ongeplande zwangerschap.

Opleiden leerling-verloskundigen

Opleiden

In het verleden heb ik veelvuldig leerling-verloskundigen begeleid. In de opstart van de praktijk heb ik voorlopig geen stagiaires. Wel verzorg ik her en der gastcollege’s.

Kwaliteit van zorg. Klachtenregeling Verloskundigenpraktijk

Klachtenregeling

Het is erg belangrijk dat je je goed voelt in de praktijk en dat ons contact prettig en professioneel verloopt. Daar probeer ik me te allen tijde voor in te zetten. Bespreek het alsjeblieft met me als je toch ergens ontevreden over bent of als je vragen of twijfels hebt. Ik neem hier graag de tijd voor. Daarnaast ontvang ik ook graag feedback ter verbetering van mijn zorgverlening.

Klachtenfunctionaris CBKZ

Klachtenfunctionaris

Als we er samen niet uitkomen en je na een gesprek ontevreden blijft, dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Deze functionaris is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23 per mail via klachtverloskunde@cbkz.nl.